PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐẠO KINH 7
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH
Mã bệnh nhân   
- Vui lòng nhập Mã bệnh nhân đã được cấp sau khi có khám tại PK Kinh 7 để được lưu trữ hồ sơ theo dõi lâu dài.
- Nếu chưa có thì để trống.
Họ tên *
Giới tính  *
Ngày sinh *
Địa chỉ *
Tỉnh/Thành phố *
Huyện/Quận *
Phường/Xã
Điện thoại *
Email
Ngày xin khám *   Lưu trú  
Nội dung khám *